Člen správní rady, lektor

Jan se profesně orientuje především na oblast na strategické komunikace, marketingu a PR. V rámci individuálního poradenství se zaměřuje především na rozvoj osobní značky, sebeprezentace, obchodní etikety, komunikace v médiích a osobního positioningu. Pro korporátní klientelu zrealizoval celou řadu projektů strategické a korporátní komunikace, rozvoje a implementace brandu, a to se zvláštním zaměřením na sektor právních služeb. V současné době působí jako development manager mezinárodní právní kanceláře Schönherr.

Dlouhodobě se věnuje také CSR aktivitám, a to jak samostatně, tak také v rámci svých předchozích pracovních pozic. V rámci své dobrovolnické spolupráce s Nadání a dovednosti o.p.s. seznamuje účastníky projektu Rozhled s pravidly etikety. Předává jim tak užitečné know-how, jak má vypadat etické vystupování a chování. 


jan.posvar@nadaniadovednosti.cz

Sponka 1
Sponka 2
Sponka 2
Sponka 3
Facebook
Google+
Twiter
LinkedIn